Privacy

Changing Life is een onderdeel van Changing Life B.V., gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Dit privacybeleid ziet toe op gebruik van persoonsgegeven binnen de gehele Changing Life Group. Vanuit dat oogpunt zal verder gesproken worden over Changing Life als verwerkingsverantwoordelijke.  

Met het privacybeleid helpen we je beter begrijpen hoe wij je persoonsgegevens gebruiken. We leggen op deze pagina uit hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, met welk doel we die kunnen gebruiken en met wie we ze delen.

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen via:  E-mail: info@changinglife.cl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Changing Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, je plan volgt, in correspondentie en middels telefonisch contact;
Locatiegegevens;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
Internetbrowser en apparaat type;
Bankrekeningnummer en betaalgegevens.  

De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en voor de verdere verbetering van onze Internetproducten.

Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet het volledige assortiment van onze Internetproducten kunnen aanbieden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
Voor members van Changing Life worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerkt:

– gezondheid
– biometrische gegevens  

Sommige van onze Internetproducten vereisen de verwerking van uw gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals (maar niet uitsluitend) informatie over uw gewichtsgeschiedenis, resultaatfoto’s en voedings- en trainingsgeschiedenis. We zullen dergelijke gegevens alleen verwerken met uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder a) van de GDPR, behalve wanneer anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.  

Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet optimaal gebruik kan maken van onze diensten. Zo kunnen wij inzake onze dienst Changing Life, geen resultaat garanderen en vervalt het recht op de “Geen resultaat, geld terug” regeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Changing Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling;
Verzenden van onze e-mails;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Dit omvat tevens het verstrekken van adresgegevens voor het verwerken van een aankoop door een seller die zijn producten aanbiedt op de Changing Life Marketplace. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Changing Life analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
Changing Life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Changing Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over je verwerken, kan je natuurlijk contact met ons opnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden  
Changing Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Changing Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Changing Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Changing Life gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.  Voor een overzicht van de cookies welke wij gebruiken en de werkwijze hiervan kun je ons cookiebeleid lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Changing Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@changinglife.cl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.  Changing Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Changing Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@changinglife.cl.
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer