Resultaat behaald? Changing Life betaalt!

KRIJG TOT €150 TERUG
Met onze “resultaat behaald, Changing Life betaalt” campagne gaan wij je geld betalen op het moment dat je jouw resultaat behaald. Je kunt tot wel €150,- terugkrijgen op je abonnement.
De campagne sluit over:
00
dagen,
00
uren,
00
min,
00
sec.
Countdown
Word member

Hoe werkt het?

Resultaat is ons bestaansrecht. Wij willen je daarom belonen voor het volgen van je plan en het behalen van je gewenste resultaat.

Resultaat behaald? Changing Life betaalt!

Stap 1. Meld je (weer) aan voor jouw plan bij Changing Life.

Stap 2. Vul de Lifestyle-ID test in (online intake) en geef aan dat je deel wilt nemen aan de campagne.

Stap 3. Ga aan de slag, behaal resultaat en krijg tot €150,- terug als wij je resultaat mogen delen!

En nee, dat hoeft niet perse een voor- en nafoto te zijn zoals je hieronder leest.

En nee, je hoeft ook niet perse met je hoofd op de foto. Het mag ook anoniem. Jij bepaalt.

In welke vorm kun je jouw resultaat delen?

Body: Fysieke resultaten

De voor- en nafoto's die je vast en zeker al van ons kent. Wees trots op jezelf!

Mind: Mentale resultaten

De mentale progressie die je hebt gemaakt en deelt met een foto + verhaal.

Life: Life-Changing resultaten

De impact van Changing Life op jouw leven. Deze ervaring deel je met een foto + verhaal.

Wat krijg je terug?

Bij een abonnement met een looptijd van 6 maanden krijg je
50 TERUG
Bij een abonnement met een looptijd van 12 maanden krijg je
100 TERUG
Bij een abonnement met een looptijd van 18 maanden krijg je
150 TERUG

Voorwaarden deelname1. Campagne
Deze algemene campagnevoorwaarden (de ”Campagnevoorwaarden”) gelden als aanvulling op de reguliere Algemene Voorwaarden van Changing Life en gelden uitsluitend met betrekking tot de voorwaarden voor deelname aan de campagne ‘Resultaat behaald? Changing Life betaalt!

De Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing op de rechtsverhouding tussen de deelnemer en Changing Life.


2. Definities

2.1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Campagnevoorwaarden kennen de volgende betekenis:

“Changing Life”: “Changing Life B.V.“ gevestigd te  Eindhoven (5617 BA) aan de Torenallee 33 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86677756;

“Campagne”: de campagne ‘Resultaat behaald? Changing Life betaalt!’

“Algemene Voorwaarden”: de reguliere algemene voorwaarden van Changing Life, te vinden op: www.changinglife.cl/algemene-voorwaarden

“Changing Life Membership”: één van de abonnementen die wordt aangeboden door Changing Life;“Changing Life Plan”:het door deelnemer in verband met het Changing Life Membership gekozen plan;

“Resultaten-formulier”: het formulier dat de deelnemer dient in te vullen om aanspraak te kunnen maken op Cashback, zoals wordt verstrekt door Changing Life;

“Cashback”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 5.1;


3. Aanmelding en Deelname

3.1. Om deel te kunnen nemen aan de Campagne, moet de deelnemer een Changing Life Membership hebben en akkoord zijn met de Algemene Voorwaarden.

3.2. In de Lifestyle-ID – na registratie voor een Changing Life Membership – kan de deelnemer bevestigen of hij/zij mee wil doen met de Campagne. Deelname is niet verplicht.

3.3. Inschrijving voor deelname aan de Campagne is mogelijk tussen 1 maart 2024 en 24 maart 2024. Inschrijvingen buiten voornoemde termijn worden niet meegenomen.

3.4. Door deelname aan de Campagne gaat de deelnemer akkoord met deze Campagnevoorwaarden.

3.5. Changing Life is gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van deelname indien zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Campagnevoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden handelt, dan wel indien deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot deelname of de deelname op oneerlijke wijze beïnvloed.


4. Delen van Resultaten

4.1. Deelnemer gaat akkoord met het delen van zijn/haar resultaten die zijn gedeeld via het Resultatenformulier door Changing Life, bijvoorbeeld op de website en/of sociale media van Changing Life.

4.2. Deelnemer verleent door deelname aan de Campagne toestemming aan Changing Life om foto- en/of filmmateriaal met zijn/haar beeltenis en/of zijn/haar resultaten zonder aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, zoals (maar niet beperkt tot) op sociale media kanalen of op de website van Changing Life.


5. Vereisten voor Cashback

5.1. Deelnemer dient minimaal 80% van het Changing Life Plan te volgen om kans te maken op terugbetaling (“Cashback”). Dit wordt door Changing Life gemeten aan de hand van het dashboard. De hoogte van de Cashback is afhankelijk van het type Changing Life Membership dat deelnemer heeft:
(a) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 6 maanden krijgt de deelnemer € 50,- terug;
(b) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 12 maanden krijgt de deelnemer 100,- terug;
(c) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 18 maanden krijgt de deelnemer € 150,- terug.

5.2. Deelnemer – die recht heeft op Cashback overeenkomstig artikel 5.1 – dient het Resultatenformulier volledig en correct in te vullen (inclusief foto’s van hoogwaardige kwaliteit). Het Resultatenformulier dient vóór het einde van het Changing Life Membership te worden ingevuld en ingediend.. Changing Life kan alleen worden gehouden om de Cashback te betalen, indien het Resultatenformulier tijdig, volledig en correct is ingevuld en is ontvangen door Changing Life op [e-mail].

5.3. De Cashback wordt (als aan alle vereisten daarvoor is voldaan) vier (4) weken na beëindiging van het Changing Life Membership uitbetaald aan deelnemer op het rekeningnummer dat door deelnemer is verstrekt voor de betaling van zijn/haar Changing Life Membership. Ingeval het Changing Life Membership na het einde wordt verlengd of gewijzigd, dan geldt voor uitbetaling van de Cashback de oorspronkelijke beëindigingsdatum van het Changing Life Membership.

5.4. De Cashback geldt niet in combinatie met andere acties van Changing Life, zoals bijvoorbeeld andere kortingsacties op Changing Life Memberships.

5.5. Er wordt slechts één Cashback per Changing Life Membership verstrekt.

5.6. Indien een deelnemer het Changing Life Membership gedurende de Campagne wijzigt naar een Changing Life Membership met een langere duur, dan geldt voor de berekening van de hoogte van de Cashback de Changing Life Membership die de deelnemer had ten tijde van het inschrijven voor de Campagne.


6. Deelname voor Huidige Members


6.1. Deelname is ook mogelijk voor personen die reeds voorafgaand aan de inschrijfperiode voor de Campagne (zoals opgenomen in artikel 3.3) een Changing Life Membership hebben (“Huidige Members”).

6.2. Huidige Members die deelnemen aan de Campagne dienen hiervoor het Resultatenformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Campagnevoorwaarden. Huidige Members kunnen geen Cashback krijgen, maar ontvangen een couponcode  waarvan de hoogte eveneens wordt bepaald overeenkomstig artikel 5. Deze couponcode kan worden gebruikt bij het afsluiten van een vervolgabonnement (verlenging van het huidige Changing Life Membership).

6.3. Huidige Members kunnen geen aanspraak maken op de couponcode om korting te krijgen op het huidige Changing Life Membership.


7. Aansprakelijkheid Changing Life

7.1. Uitvoering van de Campagne is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Changing Life is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van deelname aan de Campagne, tenzij deze schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Changing Life.

7.2. Onder de in artikel 7.1 bedoelde schade is bijvoorbeeld begrepen enige schade geleden als gevolg van het niet opvolgen van in het kader van de Campagne of het Changing Life Plan door Changing Life (inclusief een Changing Life coach) gegeven regels of instructies, zoals letselschade en alle indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste inkomsten en gederfde winst).


8. Wijzigingen van de Campagne


8.1. Changing Life is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Campagnevoorwaarden gedurende de looptijd van de Campagne te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Campagne te staken, zonder dat Changing Life op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens deelnemer. Wijziging of aanpassingen van de Campagne (inclusief de Campagnevoorwaarden) zal door Changing Life aan de deelnemer bekend worden gemaakt via een berichtgeving op website van Changing Life.


9. Overige bepalingen


9.1. De deelname aan de Campagne is persoonsgebonden en kan niet door een ander worden uitgevoerd dan de persoon die verbonden is aan het betreffende Changing Life Membership.

9.2. De Cashback (dan wel couponcode in geval van Huidige Members) is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor andere producten of diensten.

9.3. Indien één of meer bepalingen van deze Campagnevoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Campagnevoorwaarden aan.

Dit is de (beste) investering in jezelf

Kies hieronder je Changing Life abonnement

DIY

PRO

Resultaatgarantie

VIP

Resultaatgarantie

Op maat gemaakt plan voor je Body, Mind en Life
Onbeperkt toegang tot de Changing Life app
Onbeperkt toegang tot alle Body, Mind & Life tools
Onbeperkt toegang tot alle Body, Mind & Life kennis
Toegang tot alle Fit, Health en Performance plannen
Kosteloos wisselen van doel en plan
Toegang tot je gecertificeerde Changing Life Coach
Welkomstbelletje met je Changing Life Coach
Kosteloos wisselen van Changing Life Coach
Videobellen met je Changing Life Coach (30 min)

Wekelijks

Altijd

1. Hoe wil je afrekenen?
2. Wat is je gewenste looptijd?

Word member vóór de prijsverhoging van 1 januari 2024*

6 maanden

Enkel beschikbaar bij een looptijd vanaf 12 maanden

Pas je gewenste looptijd aan om dit abonnement kiezen

De inschrijving om op maandag 1 januari 2024 te starten opent op 20 november 2023 om 12:00 uur. Mensen op de wachtlijst krijgen voorrang.

6 maanden

Slechts

299,94

219,95

(Incl. €50 cashback bij behaald resulaat)

Word member

6 maanden

Slechts

899,94

759,95

(Incl. €50 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

299,88

169,89

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

539,88

385,89

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

1.559,88

1.303,89

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

18 maanden

Slechts

359,82

173,84

(Incl. €150 cashback bij behaald resulaat)

Word member

18 maanden

Slechts

719,82

497,84

(Incl. €150 cashback bij behaald resulaat)

Word member

18 maanden

Slechts

1.979,82

1.631,84

(Incl. €150 cashback bij behaald resulaat)

Word member

Word member vóór de prijsverhoging van 1 januari 2024*

6 maanden

Nu nog slechts

€ 19,99

€ 19,99

per maand

Aanmelden wachtlijst

De inschrijving om op maandag 1 januari 2024 te starten opent op 20 november 2023 om 12:00 uur. Mensen op de wachtlijst krijgen voorrang.

6 maanden

Slechts

49,99

41,65

per maand

(Incl. €50 cashback bij behaald resulaat)

Word member

6 maanden

Slechts

149,99

141,65

per maand

(Incl. €50 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

24,99

16,65

per maand

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

44,99

36,65

per maand

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

12 maanden

Slechts

129,99

121,65

per maand

(Incl. €100 cashback bij behaald resulaat)

Word member

18 maanden

Slechts

19,99

11,65

per maand

(Incl. €150 cashback bij behaald resultaat)

Word member

18 maanden

Slechts

39,99

31,65

per maand

(Incl. €150 cashback bij behaald resultaat)

Word member

18 maanden

Slechts

109,99

101,65

per maand

(Incl. €150 cashback bij behaald resultaat)

Word member

Zo kun jij meedoen

Lees hieronder hoe het werkt
Stap 1: Meld je (Weer) aan
Allereerst is het belangrijk om je (weer) aan te melden voor een plan bij Changing Life (voorheen ook wel bekend als Personal Body Plan).
Nadat jij je hebt aangemeld vragen we je om de online intake te doen. Hierin stellen we ook de vraag of je mee wilt doen met de campagne "Resultaat behaald? Changing Life betaalt!". Vul hier "Ja" in.
STap 2: Doe de lifestyle-id test
STap 3: Deel je resultaat
Zodra je een tijdje bezig bent ontvang je van ons een formulier om je resultaat te delen. Dit zijn jouw ervaringen op de domeinen Body, Mind & Life. Wij delen dit resultaat vervolgens op onze kanalen.

Zo kun jij meedoen

Lees hieronder hoe het werkt
Stap 1: Meld je (Weer) aan
Allereerst is het belangrijk om je (weer) aan te melden voor een plan bij Changing Life (voorheen ook wel bekend als Personal Body Plan).
Nadat jij je hebt aangemeld vragen we je om de online intake te doen. Hierin stellen we ook de vraag of je mee wilt doen met de campagne "Resultaat behaald? Changing Life betaalt!". Vul hier "Ja" in.
STap 2: Doe de lifestyle-id test
STap 3: Deel je resultaat
Zodra je een tijdje bezig bent ontvang je van ons een formulier om je resultaat te delen. Dit zijn jouw ervaringen op de domeinen Body, Mind & Life. Wij delen dit resultaat vervolgens op onze kanalen.
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer